BRONEERI TREENING

Kliendilepingu tingimused

E-R 7-23, L-P 9-21

Kliendilepingu sisu
1. Kliendilepingu sõlmimine annab Kliendile õiguse kasutada Tallink Tennisekeskuses asuvaid tennise- või sulgpalliväljakuid (edaspidi nimetatud Väljakud) Kliendilepingus kokkulepitud ajal (edaspidi nimetatud Püsiaeg) ja hinnaga.
2. Kliendil on õigus kasutada Väljakuid Kliendilepingus sätestatud Püsiaegadel.
3. Kliendil on õigus välishooajal sõltuvalt ilmastikuoludest vahetada Püsiaja välisväljak siseväljaku vastu.
4. Spordikeskus on kohustatud teavitama Klienti mõistliku aja ette takistusest kasutada Väljakut Püsiajal.
5. Kliendil on õigus oma Püsiaegu reservi panna (asendusajad) teavitades sellest Spordikeskust e-posti aadressil tennisekeskus@tallink.ee vähemalt 24tundi ette.
6. Asendusaegade kasutamine:
– tennise sisehooaja Kliendilepingu kehtivusel kuni 30.04. (või varajasem aeg) on võimalik asendusaegu kasutada Kliendilepingu kehtivuse lõpuni;
– tennise sisehooaja Kliendilepingu kehtivusel kuni 31.05. (Kliendileping lõpeb ajavahemikul 1.05-31.05) on võimalik asendusaegu kasutada kuni 30.06;
– Tennise välishooaja asendusaegu on võimalik kasutada kuni 31.08;
– Sulgpalli hooaja asendusaegu on võimalik kasutada Kliendilepingu kehtivuse lõpuni;
7. Asendusaegu ei saa tasaarveldada järgnevate kuude maksetega, odavama hinnaklassi asendusaegade hinnavahet Kliendile ei hüvitata.
8. Asendusaegu saab realiseerida samas või odavamas hinnaklassis olevatel aegadel vabade väljakute olemasolul kuni Kliendilepingu kehtivuse lõpuni. Kui Klient soovib kasutada asendusaega kallimas hinnaklassis, siis tuleb hinnavahe hüvitada.

Tasumise kord
9. Spordikeskus esitab Kliendile arve vastavalt Kliendilepingu andmetes sätestatud Väljakute kasutamise mahule jooksva kalendrikuu eest hiljemalt jooksva kalendrikuu viiendal tööpäeval ja Klient kohustub tasuma arvel märgitud maksetähtajaks.
10. Tasu maksmine on kohustuslik olenemata asjaolust, kas Klient kasutab Tallink Tennisekeskuses pakutavaid teenuseid või mitte.

Kliendilepingu muutmine, kehtivus ja lõpetamine
11. Kliendilepingut on võimalik muuta Kliendi ja Spordikeskuse kokkuleppel. Kliendilepingu muudatused jõustuvad muudatuse kokkuleppe sõlmimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast alates.
12. Kliendileping kehtib Kliendilepingu andmetes sätestatud perioodi jooksul.
13. Kliendilepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida igal ajal. Kliendilepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel
– 1. kuni 24. (kaasa arvatud) kuupäeval lõpeb Kliendileping jooksva kalendrikuu viimasel kuupäeval; ja
– 25. kuni kalendrikuu viimasel kuupäeval (kaasa arvatud) lõpeb Kliendileping järgmise kalendrikuu viimasel kuupäeval.
Vastutus
14. Spordikeskus vastutab Kliendi ees ning Kliendil on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Spordikeskuse vastu üksnes juhul, kui Spordikeskus on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Üldsätted
15. Kliendilepingu osaks on Üldtingimused, Hinnakiri, ja Hea Tava Reeglid. Spordikeskusel on õigus Üldtingimusi, Hinnakirja, ja Hea Tava Reegleid ühepoolselt muuta igal ajal avaldades selle kohta vastavasisulise teate Spordikeskuse kodulehel internetis.
16. Kliendilepingu allakirjutamisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Üldtingimuste, Hinnakirja, ja Hea Tava Reeglitega ning kohustub neid täitma täies ulatuses.

Olen nõus, et minu ülalnimetatud e-postiaadressi ja mobiiltelefoni numbrit võib Spordikeskus kasutada otseturustuse pakkumiste tegemise eesmärgil. Isikuandmete vastutav töötleja on Spordikeskus.
Kliendil on isikuandmete töötlemisel kõik õigusaktidest tulenevad õigused, sealhulgas õigus:
• võtta käesolevaga antud nõusolek igal ajal tagasi ja loobuda pakkumiste saamisest iga pakkumise juures ära näidatud lingile vajutades;
• pöörduda Spordikeskuse poole seoses küsimustega isikuandmete töötlemise osas;
• küsida Spordikeskuselt enda kohta käivaid andmeid.

Meie partnerid